Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

s Uniform titel (NR)
Länkmålets 240 eller 243.

t Titel (NR)
Länkmålets 222 eller 245.

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID. Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes. ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer. Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets BibID, annars kommer länken att peka fel.

...