Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 111.

0 Namn inlett med inverterat personnamn.

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

# Uppgift saknas.
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 Analytiskt biuppslag.
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

...

a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen ‡n (nummer), ‡d (år), ‡c (ort).R)

d Konferensår eller fördragsdatum (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

...

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

s Version (NRR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)
Etutekstiä ISSN ei tallenneta MARC-tietueeseen; se voidaan muodostaa näyttöön.
Inledningstexten ISSN anges inte i MARC-posten0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost .

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Technology and the environment : ‡b facing the future : developed from a Symposium on Non-waste Technology, Espoo, Finland, June 20-23, 1988 arranged by the Technical Research Centre of Finland / ‡c Allan Johansson, editor.
711 2# ‡a Symposium on Non-waste Technology ‡d (1988 : ‡c Espoo)unmigrated-wiki-markup

*245 14 ‡a* The economic impact of the 1976 Olympic Games : *‡b* a study undertaken for the Organizing Committee of the 1976 Olympic Games sponsored by Bank of Montreal / *‡c* \ [John Iton\]. *
711 2# ‡a* Olympic Games *‡n* (21st : *‡d* 1976 : *‡c* Montreal, Quebec). *‡e* Organizing Committee. *‡e* Arts and Culture Program. *‡e* Visual Arts Section

245 00 ‡a Minerals, materials and industry : ‡b papers presented at the fourteenth Congress of the Council of Mining and Metallurgical Institutions, organized by the Institution of Mining and Metallurgy and held in Edinburgh, Scotland, from 2 to 6 July, 1990.
710 21 ‡a Council of Mining and Metallurgical Institutions. ‡b Congress ‡n (14 : ‡d 1990 : ‡c Edinburgh)

...