Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

c Konferensort (R)

d Konferensår eller fördragsdatum (R) Hit även fördragsdatum.

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

...

q Konferensnamn när ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

s Version (NRR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

...

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

...