Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

...

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen ‡n (nummer), ‡d (år), ‡c (ort).R)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NRR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (710) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).

...

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R) Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

o Arrangemang (musik) (NR)

...

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NRR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Kainuun puutarhatuotantotutkimus / ‡c [julk.] Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. Kainuun yksikkö.
710 2# ‡a Oulun yliopisto. ‡b Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. ‡b Kainuun yksikkö.

245 00 ‡a Syitä ja seurauksia - 30 parasta.
710 2# ‡a Apulanta, ‡e esitt esittäjä.

245 00 ‡a Kompleksi 1947-1997 / ‡c [toimittajat: Terhi Pylkkänen, Jari Salo ja Risto Selin]
260 ## ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Kompleksi, ‡c 1997 ‡e (Vantaa : ‡f Tummavuori) 710 2# ‡a Kompleksi (Helsingin yliopisto)

...