Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Ks. ensimmäisen indikaattorin arvojen selitykset kentästä Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110 .

0 Namn inlett med inverterat personnamn

...

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 Library of Congress Authorities/LC Subject Headings (LCSH)

1 LCSH for children's literature

2 Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 National Agricultural Library Subject Headings/NALsubject authority file (NAL)

4 System ej specificerat
Ämnesordet är taget från ett kontrollerat ämnesordssystem eller auktoritetsformat, men ingen av de andra indikatorparametrarna och ingen av koderna i delfält 2 kan användas.

5 Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 System specificerat i ‡2

...

a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. Inmatas i ordningen ‡n (nummer), ‡d (år), ‡c (ort).b Underordnad enhet (R)

c Konferensort (R)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NRR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR) - används inte enligt ISBD Consolidated -katalogiseringsregler (Kirjastoaineiston kuvailusäännöt)

k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.

l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 630.

m Besättning Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Jfr även fält 130.

o Arrangemang (musik) (NR)

...

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NRR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

...

z Underindelning - geografisk (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

610 24 ‡a Kuninkaallinen Turun Akatemia.
610 24 ‡a Helsingin yliopisto ‡x historia.

610 24 ‡a Beatles (yhtyeensemble)

610 24 ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Biokemian laitos.

...

610 24 ‡a Lohja (yhtiö). ‡b Sähkölaitos ‡x kartat.

610 24 ‡a Euroopan unioni Europeiska unionen.

610 14 ‡a Valtion filmitarkastamo.

...