Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

535 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för original eller kopia (R)

Alkuperäisen tai kopioiden säilytyspaikan nimi ja osoite, kun toista niistä säilytetään eri paikassa kuin kuvailtua aineistoa.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Original eller kopior

1 Original

2 Kopior

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Institution (NR)

b Postadress (R)

c Land (R)

d Teleadress (R)

g Landkod (R)

Koodi otetaan listalta, ks. MARC21 Maakoodit.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

535 1# ‡3 Coal reports ‡a American Mining Congress; ‡b 1920 N St., NW, Washington, D.C. 20036; ‡d 202-861-2800

535 2# ‡3 Harrison papers ‡a Neils Bohr Library, Center for History of Physics, American Institute of Physics; ‡b 335 East 45th Street, New York, NY ‡g nyu

535 2# ‡3 Duplicate transcripts ‡a Pennsylvania State University Archives; ‡b University Park, PA