Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

585 - Anmärkning - Utställningar (R)

Refererar till en utställning, där resursen visats.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

585 ## ‡a Exhibited: "Visions of City & Country: Prints and Photographs of Nineteenth-Century France," organized by Worchester Art Museum and the American Federation of Arts, 1982.

...