Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

567 - Anmärkning - Metodik (R)

Tietoa aineiston merkittävistä metodologisista piirteistä, kuten algoritmista, näytteenoton menettelytavoista tai validiteetista.

Information om metod som använts, t.ex. algoritmer, tillvägagångssätt vid provtagning eller validitet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

...

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

b Kontrollerad term (R)
3 Del av materialet som avses (NR)Indexterm som visar att den använda termen är från tesaurus.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Termens ursprung (NR)
MARC-kod identifierar ursprungen av termen som har använts för att lagra metod i delfält ‡b.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

567 8# ‡a Narratiivinen tutkimus.## ‡a fallstudie ‡2 yso/swe ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10982

567 ## ‡a Comparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, Paradise-13, Lunen-12); measured source and ambient conditions were input for the validation tests for each of the 39 runs.

...

567 ## ‡a Continuous, deterministic, predictive.

567 ## ‡b Narrative inquiry (Research method) ‡2 lcsh