Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

556 - Anmärkning - Fildokumentation (R)

Till exempel manualer, där en datafils innehåll och användning förklaras.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

...

z ISBN (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

556 ## ‡a "Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."

...