Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

556 - Anmärkning - Fildokumentation (R)

Tietoja tiedoston dokumentaatiosta, esim. manuaalit, joissa selitetään tiedoston sisältöä ja käyttöä.

Till exempel manualer, där en datafils innehåll och användning förklaras.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

...

8 Ej preciserad 

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

z ISBN (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

556 ## ‡a "Technical Documentation for Computer Tapes, 1974 Census of Agriculture, County Reports and Miscellaneous Tables."

...