Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

546 - Anmärkning - Språk (R)

Tekstimuotoinen huomautus kielistä, joita kuvailtavassa aineistossa käytetään. Huomautukseen voi sisältyä kuvaus aakkostosta, kirjoitusjärjestelmästä tai muusta symbolijärjestelmästä (esim. arabialaiset aakkoset, ACII, nuottikirjoitus, viivakoodi, logaritminen graafi). Koodimuotoiset tiedot kielistä tallennetaan kenttiin 008/35-37 (Kieli) ja/tai 041 (Kielikoodi).

Anmärkningstext om resursens språk. Till exempel språk eller teckensystem som används i den beskrivna resursen. I anmärkningen kan ingå en beskrivning av alfabet, skrivsystem eller annat symbolsystem (t.ex. arabiskt alfabet, ACIIASCII, notskrift, streckkod, logaritmisk graf). För notmaterial rekommenderas användning av fält 348 (Egenskaper för notmaterial). Språk anges Uppgifter om språk i kodform anges i fält fälten 008/35-37 (Språk) och/eller 041 (Språkkod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a ‡a - Anmärkningstext (NR)

‡b - Alfabet eller kodningssystem (R)
b Uppgift om Anger alfabet, stilsort eller kod (R)3 skriftsystem eller teckensystem som använts i den beskrivna resursen. Innefattar såväl alfabet, typsnitt dvs. font (t.ex. fraktur) som koduppsättning och piktogram. Exempel på alfabet är arabiska, kyrilliska, grekiska, hebreiska och latinska bokstäver, arabiska och romerska siffror, samt punktskrift och hieroglyfer. Kodningssystem är t.ex. ASCII, BCD, EBCDIC, streckkod och chifferskrift.

‡3 - Del av materialet som avses (NR)

6 ‡6 - Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 ‡8 - Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

546 ## ‡a Parallella bildtexter på svenska och engelska.

546 ## ‡a Laulujen sanat: suomi, ruotsi, venäjä.

546 ## ‡a Suomennettu engl. käännöksestä Ancestral Voices.

546 ## ‡a Vastuullisuusmerkinnöt myös englannin ja saksan kielellä Upphov också på engelska och tyska.

546 ## ‡a In Hungarian; summaries in French, German, or Russian.

...