Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

545 ## ‡a Carl Enckell (1876-1959) syntyi Pietarissa ja valmistui diplomi-insinööriksi Dresdenistä v. 1902. Autonomian ajalla Enckell työskenteli mm. Hietalahden laivatelakalla ja Kone Oy:n toimitusjohtajana. Suomen ulkoasiainministeri hän oli vuosina 1918-19, 1922 ja 1924. Enckellin yksityistä karttakokoelmaa pidettiin vielä 1940-luvulla Pohjoismaiden huomattavimpana. Siihen kuului 500-600 karttaa Suomesta ja Pohjolasta. Näiden karttojen perusteella ministeri Enckell julkaisi lukuisia tutkielmia Suomen rajoista.

...