Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

542 - Anmärkning - Copyright (R)

Information som kan användas då man definierar resursens copyrightägare.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

...

a Personlig upphovsman (NR)
Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men ingen copyrightägare kunnat identifieras.

b Dödsdatum för personlig upphovsman i ‡a (NR)

c Institutionell upphovsman (NR)

d Copyrighthållare (R)
Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men ingen copyrightägare kunnat identifieras.

e Kontaktinformation till oopyrighthållare i ‡d (R)

...

j Tillkomstår (NR)
Anges för opublicerade resurser.

k Förlag, utgivare (R)
Termen odefinierad kan användas om saken undersökts, men ingen copyrightägare kunnat identifieras.

l Copyrightstatus (NR)
Status för copyright. Anges bara om fallet är entydigt. Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men status inte kunnat bestämmas.

m Publikationsstatus (NR)
Om publikationen är publicerad eller opublicerad, eller om publikationsstatus är okänd.

...

q Institution som förmedlat informationen (NR)
Producentens kod eller namn.

r Land/jurisdiktion för copyright (NR)
Används endast om copyrightstatus (‡l) angivits.

s Källa (NR)
Källa för upphovsrättsinformation, antingen den katalogiserade resursen eller andra källor.

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel URL eller URN, som anger åtkomst till elektroniska resurser i standardiserad form. Informationen kan också vara en detaljerad anmärkning som hänger samman med upphovsrättens status.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

542 1# ‡a Martin, Henri Jean ‡d University of Chicago Press ‡f Copyright 1994 by the University of Chicago ‡g 1994 ‡o 20071103 ‡r US