Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avser anmärkning om bibliotekets förvärv. Vid behov anges sådan anmärkning i bibliotekets egen beståndspost (fält 541). Se fält 561 (Anmärkning - Provenienshistorik och ägarförhållanden).

...

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

541 ## ‡a Uudenmaan lääninhallitus on luovuttanut vuonna 1896 Uudenmaan ja Hämeen läänintilit, asiakirjat 8544, 8545 ja 8546.

...