Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

d Godkända användare (NR)
Användargrupp eller enskilda personer, som begränsningarna i delfält ‡a inte berör.

f Rätter (R)
Från termlistan (t. ex. Creative Commons, Rights Statements)

g Datum för tillgång (R)

q Institution som förmedlat informationen (NR)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

2 Standardterminologins källa (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

...