Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

535 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för original eller kopia (R)

Alkuperäisen tai kopioiden säilytyspaikan nimi ja osoite, kun toista niistä säilytetään eri paikassa kuin kuvailtua aineistoa.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Original eller kopior

...

2 Kopior

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Institution (NR)

...

d Teleadress (R)

g Landkod (R)
Koodi otetaan listalta, ks. MARC21 Maakoodit Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

535 1# ‡3 Coal reports ‡a American Mining Congress; ‡b 1920 N St., NW, Washington, D.C. 20036; ‡d 202-861-2800

...