Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

510 - Anmärkning - Citering och bevakning i referatorgan (R)

Källhänvisning till resursens bibliografiska beskrivning, recension, abstrakt eller index.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Täckningsgrad
Anger på vilken plats i informationskällan resursen presenteras. För fortlöpande resurser anger indikatorn abstrakts- eller registerdatabasens täckningsgrad. Indikatorns värde kan i bägge fallen användas för att skapa en lämplig standardfras.

...

3 Del av verket som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

510 4# ‡a Monrepos : muistojen puutarha / Eeva Ruoff, ‡c s. 113-114

...