Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

f Restriktioner för användning uttryckt med standardterminologi (R)

g Datum för tillgång (R)
Datum då tillgång till resursen ändrat t.ex. blivit fritt tillgänglig. Datum införs i formen ååååmmdd.

q Institution som förmedlat informationen (NR)

...