Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel ett URL eller ett URN för en elektronisk resurs.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

505 0# ‡a Työmiehen vaimo ; Hanna ; Köyhää kansaa ; Salakari ; Lehtori Hellmanin vaimo ; Agnes.

...