Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Antal referenser (NR)
Används för att ange bibliografins signifikans.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

504 ## ‡a Hannu Soikkasen julkaisutoiminta / Terttu Turunen: s. 443-466.

...