Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

501 ## ‡a Äänitteellä myös: Kvintetot, piano, jouset, op44 / Nordgren. Kvintetot, piano, jouset, c-molli / Borodin.

...