Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Seriebiuppslag

0 Seriebiuppslag saknas

1 Seriebiupplslag (fält 800-830) finns

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a ‡a Serieuppgift (R)
Hela serietiteln placeras med inmatad interpunktion i delfält ‡a. Hit alltså även deltitlar, delnummer och eventuell upphovsuppgift m.m. som utgör del av serietiteln.

l ‡l Library of Congress hyllsignum (NR)

v Delnummer ‡v Delnummer (R)

‡x ISSN (R)

‡y - Felaktigt ISSN (R)x

‡z - Makulerat/tillbakadraget ISSN (R)

3 ‡3 Del av materialet som avses (NR)

6 ‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 ‡8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...