Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2 Källa för tematisk indexkod (NR)
Koden tas från en förteckning, se Thematic Index Code Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...

383 ## ‡c RV269, ‡c RV315, ‡c RV293, ‡c RV297 ‡d Ryom ‡2 mlati

383 ## ‡b Op. 5 ‡e Hummel

383 ## ‡3 Romance ‡b op. 127