Child pages
  • 382 - Uppsättning för framförande av musikaliska verk (R)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

r Totalt antal soloinstrument eller solostämmor som uppträder med ensembler (NR)

s Totalt antal upplättningsmedlemmar uppsättningsmedlemmar (NR)

t Totalt antal ensembler (NR)

...