Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

e Anmärkning (NR)

f Datum fr.o.m. Vilket vilket priset gäller (NR)
Datumformat i ‡f-‡g: yyyymmdd

g Datum t.o.m. Vilket vilket priset gäller (NR)

h Skattestats 1 (NR)

...

k Landkod enligt MARC Code List for Countries (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC21 MARC 21 Landkoder.

m Organisation som fastställt priset (NR)

2 Standard för priskod angiven i ‡a (NR)
Koden tas från en förteckning, se Price Type Code Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

365 ## ‡a 01 ‡b 45.00 ‡c USD ‡d 00 ‡2 onix-pt

...