Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Priskod enligt standard angiven i #2 ‡2 (NR)

b Marknadspris (NR)

c Valutaenhet (NR)

...

e Anmärkning (NR)

f Datum fr.o.m. Vilket vilket priset gäller (NR)
Datumformat i #f‡f-#g‡g: yyyymmdd

g Datum t.o.m. Vilket vilket priset gäller (NR)

h Skattestats 1 (NR)

...

j Landkod enligt ISO 3166-1 (NR)Koodi otetaan listalta, ks. ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.
Koden tas från en förteckning, se ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.

k Landkod enligt MARC Code List for Countries (NR)Koodi otetaan listalta, ks. MARC21 Maakoodit.
Koden tas från en förteckning, se MARC21 MARC 21 Landkoder.

m Organisation som fastställt priset (NR)

2 Standard för priskod angiven i #a ‡a (NR)Koodi otetaan listalta, ks. Price Type Code Source Codes.
Koden tas från en förteckning, se Price Type Code Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

365 ## ‡a 01 ‡b 45.00 ‡c USD ‡d 00 ‡2 onix-pt

...