Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

352 - Digital grafisk representation (R)

Graafisen informaation esittämiseen käytetyn referenssimenetelmän ja mekanismin kuvaus. Tiedot varastointitekniikasta, kohteiden lukumäärästä ja tiedostoformaatista.

Beskrivning av referensmetod och mekanism för digital grafisk representation. Information om lagringsteknik, objektens antal och filformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Direkt referensmetod (NR)

...

q Format (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

352 ## ‡a Vector.

352 ## ‡a Point : ‡b Entity point.

...