Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Tidpunkt för senaste ändring i utgivningsfrekvens (NR)
Tidpunkten skiljer sig från publikationens begynnelsetid, varför också tidigare frekvens anges i fält 321.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

310 ## ‡a Oregelbunden, ‡b 2001-

...