Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Speltid (R)

Kuusi numeroa muodossa ttmmss kertovat äänitteen keston tai nuottijulkaisussa ilmoitetun musiikkiteoksen keston. Jos kesto on vähemmän kuin yksi tunti, tunnit (tt) merkitään kahtena nollana. Jos kesto on vähemmän kuin yksi minuutti, myös minuutit (mm) merkitään kahtena nollana.

Sex siffor i formatet ttmmss beskriver ljudinspelningens speltid eller musikverkets längd som det beskrivs i en notpublikation. Om speltiden är mindre än en timme, anges timmarna (tt) med två nollor. Om speltiden är mindre än en minut, anges också minuterna (mm) med två nollor.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

306 ## ‡a 002016

306 ## ‡a 003100 ‡a 001839