Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

r Rotnummer (R)
Mönsterkodens/-intervallets inledande siffror. Används endast tillsammans med delfälten ‡s eller ‡t.

s Siffror tillagda från klassifikationsnummer i schema eller extern tabell (R)

...

z Tabellidentifikation (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

085 ## ‡8 1.1 ‡b 346.046 ‡a 346.046 ‡s 95

...