Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4 Tilldelad av annan instans

Delfält

a ‡a DDK klassifikationskod (R)

b ‡b Ordningselement i uppställningen (NR)

m ‡m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
a: standardtilämpning och b: alternativ tillämpning

q ‡q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC Code List for Organizations.

2 Upplaga (NR)

6 Länkning ‡2 Upplageuppgifter (NR)
Uppgifter om vilken upplaga av Dewey som använts vid beskrivning. Olika upplagor anges i egna 082-fält. Om Dewey-klassifikationen angetts från en tryckt publikation, ange upplagans nummer (använd nummer 23 för print-on-demand), snedstreck ( / ), upplagans språkkod, snedstreck ( / ) och utgivnings- eller tryckår. Om Dewey klassificeringen angetts från en elektronisk publikation, ange upplagans nummer (för WebDewey använd nummer 23 eller 22 beroende på upplaga), snedstreck ( / ), upplagans språkkod, snedstreck ( / ) och datum för när klassificeringen gjorts. Tidsangivelser anges enligt EDTF-standarden och anges i formen ÅÅÅÅMMDD.

‡6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 ‡8 Länk- och sekvensnummer sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...