Child pages
  • 082 - DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2 Upplaga (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

082 00 ‡a 388/.0919 ‡2 22

...