Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2 Kod för ämneskategorisystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Category Code Source.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

072 #0 ‡a K800

072 #7 ‡a E5 ‡x .510 ‡2 mesh

...