Child pages
  • 051 - LC-uppgift rörande annat exemplar, utgåva, tryckning (R)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

051 ## ‡a QE75 ‡b .G4 ‡c 2d set.

...