Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

051 - LC-uppgift rörande annat exemplar, utgåva, tryckning (R)

LC:n lisäämiä tietoja kuvailun kohteen muista kappaleista, numeroista ja/tai eripainoksista, joita sen kokoelmista löytyy.

Uppgifter som LC har tillagt om bekrivningsobjektens andra exemplar, utgåva och/eller tryckning som finns i dess samlingar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)
# Odefinierad

...

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

051 ## ‡a QE75 ‡b .G4 ‡c 2d set.

...