Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kan användas då 008/06-14 inte ensamt är tillräckligt för att koda tidpunkten för resursens tillkomst. Detta gäller t.ex. fall där informationen involverar ett eller flera f.Kr.-datum, felaktiga datum/årtal, datum för modifiering eller skapande av resursen, och datumintervall för resursens giltighetstid. Utgivningdatum anges i 008/06-14 och därtill kan datumet anges i fält 046. Då uppgiften avser f.Kr.-datum, skall 008/06-14 sättas till "b" + åtta blanktecken. Då uppgiften avser felaktiga datum/årtal, skall de korrigerade datumen anges i 008/06 (de felaktiga datumen registreras i 046).

...