Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

044 - Landkod för utgivande eller producerande enhet (NR)

Kan användas då 008/15-17 inte ensamt är tillräckligt för att koda utgivningsland/-plats (resursen är utgiven i flera länder, eller på flera platser).

...

a Landkod enligt MARC Code List for Countries (R)
Kod i första delfält a ska också ligga i 008/15-17. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

...

c Landkod enligt ISO 3166 (R)
ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.

2 System för lokal kod (R)
System för kod angett i delfält ‡b. Koden tas från en förteckning, seCountry Code and Term Source Codes.

...