Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

t Textmotsvarighet, språk
Textmotsvarighet för innehållet i visuellt eller ljudmaterial. Librettots språk sätts i deltfält ‡e.

2 System/praxis för angiven språkkod (NR)
Används endast tillsammans med ind. 2 = 7. Koden tas från en förteckning, se Language Code and Term Source Codes.

...