Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

039 - Finländskt kartverkkoordinatsystem - finländskt fält (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

b Koordinatsystemet (NR)

  • a - baskoordinatsystem
  • b - gemensamt koordinatsystem
  • c - annat system
  • d - EUREF-FIN

d Västliga koordinater (NR)

...

g Sydliga koordinater (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

039 ## ‡a 432301 ‡b a ‡d 4460 ‡e 4470 ‡f 7050 ‡g 7040