Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Delfält

a Lagernummer (NR)
Också t.ex. distributörens, utgivarens och utgivarens nummer säljarens nummer för annat material än musik, musikrelaterat material eller av-material har lagrats i dethär fältet.

b Lagernummer/Förvärvskälla (NR)

...