Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

035 - Unikt nummer i annat system (R)

Ett annat kontrollnummer än det som är angett i fält 001 (Postens kontrollnummer), fält 010 (LC-nummer) eller fält 016 (Postens kontrollnummer i Nationalbibliografin).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Delfält

a Systemnummer (NR)
Numret genereras maskinellt vid postimport från annan instans, och bildas av innehållet i den importerade postens 003 (ursprunglig systemkod; inom parentes) - om sådan finns - och 001 (ursprungligt BibID). Katalogposter som importerats från utländsk instans innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizations, se Organisationer.

z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

035 ## ‡a (CaOTULAS)41063988

...