Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

‡f Koordinater - nordlig gränslatitud (NR)

‡g Koordinater - sydlig gränslatitud  Koordinater – sydligaste latituden (NR)

Delfälten d-g förekommer alltid tillsammans. I delfälten anges de individuella koordinaterna enligt ‡d västligaste longituden, ‡e östligaste longituden, ‡f nordligaste latituden ‡g sydligaste latituden. Delfälten ‡d, ‡e, ‡f och ‡g förekommer alltid tillsammans.
Om koordinaterna anger en specifik punkt istället för yttre gränser, anges longituden och latituden på den centrala axeln två gånger (i delfält ‡d, ‡e, ‡f och ‡g)
Varje koordinat (delfält) registreras normalt med kod för kan registreras enligt mönstret hgggmmss - halvklot/hemisfär (h), grader (g), minuter (m) och sekunder (s), enligt mönstret hgggmmss; varje del är högerjusterad med inledande nollor. . Även andra former så som decimaltal är tillåtna. Varje koordinat är högerjusterad och för oanvända postioner används nollor 

Koder för halvklot/hemisfär (h):

  • w W : väst
  • e E : öst
  • n N : nord
  • s S : syd

‡h Vinkelskala (angular scale) (R)

...

034 1# ‡a a ‡d +079.533265 ‡e +086.216635 ‡f -012.583377 ‡g -020.419532

034     0# ‡a

034 0# ‡d W0735848 ‡e W0735848 ‡f N0404554 ‡g N0404554
Coordinates of Carnegie Hall, a concert venue depicted in an image.

034 0# ‡d e24.9425683 ‡e e24.9425683 ‡f n60.1674086 ‡g n60.1674086
Helsingissä sijaitsevan Olofsborg-rakennuksen koordinaatit (kuvailtavana monografia, jonka aiheena on Olofsborg-rakennus)