Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

z Offentlig anmärkning (R)

2 Systemkod (NR)
Tvåställig kod för system använt i ‡p (obligatoriskt då ‡p finns):

...

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

031 ## ‡t Uinu, uinu, pieni kultahapsi

...