Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

028 -

...

 Utgivarens eller distributörens nummer (R)

Utgivare tilldelar formaterade nummerbeteckningar för musikupptagningar, musiktryck, annat musikrelaterat material och videogram. Om beteckningen avviker från den givna formen, anges det i fält 500 (Anmärkning --   Allmän). På grund av första indikator kan genereras en anmärkning, som visar typen av nummer. Fältet kan upprepas om flera beteckningen hör samman med exemplaret.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av editionsnummernummer

0 Utgåvans nummer (editions-/fonogramnummer för musikupptagningar)

...

3 Editionsnummer eller annat musiknummer musikens utgivarnummer (musik)

4 VideonummerVideoupptagningens utgivarnummer

5 Annat editionsnummer

6 Distributörens nummer

Andra indikator (Ind. 2) Numret redovisas i anmärkning/biuppslag

...

3 Biuppslag, ingen anmärkning

Delfält

a Editionsnummer m.m. a Utgivarens eller distributörens nummer (NR)

b Utgivare eller distributör (NR)
Obs! Ordningsföljd av delfälten avviker i Finland från ursprungliga formatet: b, a.

q Specificerande information (R)
Innehåller information som hör samman med numret, t.ex. delen som numret gäller.

...