Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utgivare tilldelar formaterade nummerbeteckningar för musikupptagningar, musiktryck, annat musikrelaterat material och videogram. Om beteckningen avviker från den givna formen, anges det i fält 500 (Anmärkning -- Allmän). På grund av första indikator kan genereras en anmärkning, som visar typen av nummer. Fältet kan upprepas om flera beteckningen hör samman med exemplaret.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av nummer

...