Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Avser identifkation av äldre böcker och konstrueras som en teckengrupp, där de ingående tecknen enligt bestämda principer har hämtats från specifika positioner och sidor i boken. De principer som har tillämpats för konstruktionen anges med kod i delfält #2‡2.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Första och andra grupp av tecken (R)

...

e Oanalyserat fingerprint (NR)

2 Källa (NR)
Koodi otetaan listalta, ks. Koden tas från en förteckning, se Fingerprint Scheme Source Codes.

5 Institution till vilken fältet hör (R)
KsSe Kontroll- och länkdelfält. Kontrolliosakentät

6 Länkning (NR)
KsSe Kontroll- och länkdelfält. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)
KsSe Kontroll- och länkdelfält. Kontrolliosakentät

Exempel

026 ## ‡a dete nkck ‡b vess lodo 3 ‡c Anno Domini MDCXXXVI ‡d 3 ‡2 fei ‡5 UkCU

...