Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

025 - Utländskt anskaffningsnummer (LC) (R)

Ett nummer som Library of Congress har gett resursen anskaffat med hjälp av ett utländskt anskaffningsprogram.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Utländskt anskaffningsnummer (LC) (R)

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

025 ## ‡a LACAP67-3676

...