Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

d Tilläggskod efter standardnummer eller -kod (NR)

q Specificerande information (R)

z Makulerad/ogiltig standardidentifikator (R)

...

024 10 ‡a 070993005955 ‡d 35740
UPC-kod och tilläggskod.

024 2# ‡a M-321-76543-1 ‡q (sid.)
ISMN-beteckning.

024 30 ‡a 9780449906200 ‡d 51000
EAN-kod och tilläggskod som baserar sig på ISBN.

...

024 41 ‡a 875623247541986340134QTP1

024 41 ‡a M570406203 ‡q score ‡q sewn ‡c 28 eur

024 41 ‡a M570406210 ‡q parts ‡q sewn

024 7# ‡a 10.1228/0103000001002 ‡2 doi