Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

024 - Annan standardiserad identifikator (R)

En stardardbeteckning (nummer/kod) som inte har eget fält, såsom t.ex. ISBN-, ISSN- eller ISRN-beteckningen (-nummer eller -kod). Beteckningens ursprung anges med första indikatorn eller i delfält ‡2 (Typ av standardnummer eller -kod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av standardnummer eller -kod

0 International Standard Recording Code (ISRC)
Enligt ISO 3901: International Standard Recording Code (underhålls av IFPI).

1 Universal Product Code (UPC)
12-siffrigt streckkodssystem använt i USA och Kanada.

2 Internationellt standardmusiknummer (ISMN)
Enligt ISO 10957: International Standard Music Number (underhålls av The International ISMN Agency).
Finländska ISMN-beteckningar tilldelar Finlands ISBN-central.

3 International Article Number (EAN)
13-ställig streckkod, som för böcker är identisk med bokens ISBN-13 fr.o.m. 2007-01-01. I Finland ansvarig är GS1 Finland Oy.

4 Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
Enligt ANSI/NISO Z39.56: Serial Item and Contribution Identifier.
Används för identifikation av tidskriftsartiklar och andra identifierbara delar av en periodisk publikation. SICI består av tidskriftens ISSN, följd av ett variabelt antal tecken för bland annat utgivningstid, volym, häfte, och startsida.

...

d Tilläggskod efter standardnummer eller -kod (NR)

q Specificerande information (R)

z Makulerad/ogiltig standardidentifikator (R)

2 Typ av standardnummer eller -kod (NR)
Koden tas från en förteckning, se Standard Identifier Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

024 0# ‡a FILNM9500119
ISRC-tunnus.

024 0# ‡a NLC018413261 ‡z NLC018403261
ISRC -tunnus ja virheellinen ISRC-tunnusoch ogiltig ISRC.

024 10 ‡a 070993005955 ‡d 35740
UPC-tunnus ja lisäkoodikod och tilläggskod.

024 2# ‡a M-321-76543-1 ‡q (sid.)
ISMN-tunnusbeteckning.

024 30 ‡a 9780449906200 ‡d 51000
ISBN-tunnukseen pohjautuva EAN-koodi ja lisäkoodikod och tilläggskod som baserar sig på ISBN.

024 3# ‡a 6414889981611
ISSN-tunnukseen pohjautuva kansallinen Nationell EAN-koodikod som baserar sig på ISSN.

024 3# ‡a 9771444875007
ISSN-tunnukseen pohjautuva kansainvälinen EAN-koodikod som baserar sig på ISSN.

024 41 ‡a 875623247541986340134QTP1

024 41 ‡a M570406203 ‡q score ‡q sewn ‡c 28 eur

024 41 ‡a M570406210 ‡q parts ‡q sewn

024 7# ‡a 10.1228/0103000001002 ‡2 doi