Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

022 - Internationellt standardserienummer (ISSN) (R)

Unikt nummer som är tilldelat en fortlöpande resurs. Se Finlands ISSN-central.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå på internationellt intresse

...

l ISSN-L (NR)
ISSN som möjliggör klustring av - eller länkning mellan - olika versioner/manifestationer (exempelvis tryckt respektive online) av samma fortlöpande resurs. ISSN-L kan skapas på skärm.

m Annullerat ISSN-L (R)
Varje annulerat ISSN-L anges med eget delfält ‡m. Annulerat ISSN-L kan skapas på skärm.

y Felaktigt ISSN (R)

z Annullerat ISSN (R)

2 ISSN-cenralens kod (NR)
Koden tas från en förteckning, se ISSN National Centres code list. Finlands ISSN-centralens kod är a

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

022 ## ‡a 1455-8904

022 ## ‡y 0006-291X

...